ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน