ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสงแคน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.33 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน