ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน