ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.57 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.57 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.85 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน