ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.14 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.42 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.14 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน