ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน