ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.67 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน