ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.25 เงิน 11  
13 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดละลม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.75 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน