ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสงแคน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.25 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.25 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน