ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน