ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน