ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.10 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน