ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน