ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 53 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน