ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน