ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 39.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 33.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 28.61 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 23.55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22.89 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 18.60 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 12 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโปร่งโก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 8 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 6 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 6 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 6 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 6 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 6 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน