ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน