ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน