ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน