ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน