ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน