ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพุทโธวาท สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน