ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน