ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน