ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน