ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน