ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน