ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำชี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน