ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58.25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 46.75 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 41.25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 36.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 15.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 10.75 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 10.50 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน