ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 59.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 43.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 25.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 21.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 21 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 19 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 18 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 17.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 16.50 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน