ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน