ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61.25 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน