ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านซับสีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน