ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64.50 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน