ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ..................................................
ระหว่าง วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนถาวร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน