งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บางกิจกรรม
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่ และการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้ กำหนดจัดวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดคุ้มจัดสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และในโอกาศนี้ ได้จัดแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์แปลไทยและอังกฤษ (โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขั้นครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับภาคต่อไป) คลิกรายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09:26 น.
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 22:14 น.
  ด่วน โรงเรียนและศูนย์เครือข่ายสามารถกรอกข้อมูล นักเรียนได้แล้ว
  • 14-18 สิงหาคม 2560 เปิดระบบ กรอกข้อมูลครูนักเรียน   โดยให้ Username/Password เมื่อปีที่แล้ว  หากลิมรหัสผ่านติดต่อ
              ศน.เทอดชัย  ID LINE  :therdchai2512
  • ​18 สิงหาคม  2560   ประกาศรายชื่อกรรมการแข่งขัน แจ้งหนังสือเชิญประชุม
  • 23 สิงหาคม  2560  กำหนดสถานที่แข่งขัน
  • 23-25 สิงหาคม  2560 เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรอบที่ 2
  • 23-24 สิงหาคม 2560 ประชุม คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ 
  • 26-27 สิงหาคม 2560 กรรมการกลางพิมพ์เอกสารการแข่งขัน บรรจุซอง
  • 28-30 สิงหาคม  2560 แข่งขันทักษะวิชาการ 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 20:12 น.
  ปฏิทิน งานศิลปหัตกรรมระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ปฏิทิน งานศิลปหัตกรรมระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา คลิกที่นี่
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13:18 น.
  เชิญชวนประกาดตราสัญลักษณ์ คำขัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
เชิญชวนประกาดตราสัญลักษณ์ คำขัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ชิงเงินรางวัลรวม  6,000 บาท  คลิกที่นี่
 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13:17 น.
  ด่วน ถึงประธานศูนย์เครือข่าย ส่งรายชื่อ คณะกรรมกรรมการงานศิลปหตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วน ถึงประธานศูนย์เครือข่าย ส่งรายชื่อ คณะกรรมกรรมการงานศิลปหตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน ท่านประธานศูนย์เครือข่าย ส่งรายชื่อคณะกรรมการมหกรรมวิชาการ
                ตามที่ สพป.  ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67ระดับเขตพื้นที่  วันที่   28-30 สค.60 นั้น สพป.ได้จัดสรรโควตาคณะกรรมการ    โดยให้แต่ละศูนย์พิจารณาส่งรายชื่อกรรมการตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร ภายในวันที่ 1 ส.ค 60  ทั้งนี้ กำลังแจ้งทาง e-office ภายในวันนี้ แต่ขอแจ้งทางไลน์เพื่อทราบโดยด่วนก่อน พร้อมได้ส่งไฟล์ excel 2 ไฟล์มาพร้อมนี้   หนังสือราชการ  | file  excel  กรรมกาาร การศึกษาพิเศษ     | file excleกรรมการเด็กปกติ |
คลิกตรวจสอบการส่งรายชื่อ กรรมการระดับศูนย์เครือข่าย

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13:17 น.
  เว็บไซต์มหกรรมวิชาการ
ครั้งที่  66  ปี 2559   http://esan66.sillapa.net/sp-kkn2/ 
ครั้งที่  65  ปี 2558   http://esan65.sillapa.net/sp-kkn2/  
ครั้งที่  64 ปี 2557 http://esan64.sillapa.net/sp-kkn2/  
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
รายชื่อ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 223
จำนวนทีม 2,329
จำนวนนักเรียน 4,911
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,472
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 8,383
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,383

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5,454
เมื่อวาน 12,951
สัปดาห์นี้ 166,560
สัปดาห์ที่แล้ว 2,198
เดือนนี้ 168,758
เดือนที่แล้ว 1
ปีนี้ 168,759
ทั้งหมด 168,759