สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดคุ้มจัดสรรค์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัวดิ์   0840709335
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์   0880294122
3 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ นางศรียุพา เมธาอภินันท์   0896866829
4 โรงเรียนบ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ นายเทอดชัย บัวผาย   0868567270
5 โรงเรียนบ้านเกิ้ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ น.ส.คุณาพร วรรณศิลป์   0844283174
6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา   0879516979
7 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ นางกุศล ชาปัญญา   0854544330
8 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์   0877743920
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัวดิ์   0840709335
10 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ นายมหรรณพ สมอเนื้อ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]