งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวทีชั่วคราว โรงอาหาร 28 ส.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ห้องประชุมอาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ห้องประชุมอาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 29 ส.ค. 2560 12.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ชั้น2ศาลาหลังใหญ่ ห้อง ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ป.4-6 ห้อง ชั้น2 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศลาหลังใหญ่ ชั้น ม.1- ม.3 ห้อง ชั้น 2 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตึกนิเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ห้องนิเทศธำรง 29 ส.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตึกนิเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ห้องนิเทศธำรง 29 ส.ค. 2560 12.00 น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคาร 75 ปี 30 ส.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารห้องประชุม 75 ปี ห้องประชุมเล็กด้านหลังอาคาร 70 ปี 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารห้องประชุม 75 ปี ห้องประชุมเล็กด้านหลังอาคาร 70 ปี 29 ส.ค. 2560 12.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารห้องประชุม 75 ปี ห้องประชุมเล็กด้านหลังอาคาร 70 ปี 28 ส.ค. 2560 12.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ป1-3 ห้อง ชั้นล่างข้างบันได 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ป.4-6 ห้อง ศาลาหลังใหญ่ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาเล็กด้านทิศใต้ ชั้น ม1-3 ห้อง ศาลาเล็กด้านทิศใต้ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ เจดีย์ใหญ่ ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ภายในเจดีย์ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ เจดีย์ใหญ่ ชั้น ม1-3 ห้อง ภายในเจดีย์ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]