งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   17 ส.ค. 2560   28 ส.ค. 2560   29 ส.ค. 2560   30 ส.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ส.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ชั้น2ศาลาหลังใหญ่ ห้อง ป.1-ป.3 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ป.4-6 ห้อง ชั้น2 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศลาหลังใหญ่ ชั้น ม.1- ม.3 ห้อง ชั้น 2 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ป1-3 ห้อง ชั้นล่างข้างบันได 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาหลังใหญ่ ชั้น ป.4-6 ห้อง ศาลาหลังใหญ่ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ ศาลาเล็กด้านทิศใต้ ชั้น ม1-3 ห้อง ศาลาเล็กด้านทิศใต้ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ เจดีย์ใหญ่ ชั้น ป.1-ม.3 ห้อง ภายในเจดีย์ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
8 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดคุ้มจัดสรรค์ เจดีย์ใหญ่ ชั้น ม1-3 ห้อง ภายในเจดีย์ 17 ส.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]