แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 37 33 91.67% 1 2.78% 1 2.78% 1 2.78% 36
2 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 52 29 60.42% 10 20.83% 7 14.58% 2 4.17% 48
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 40 26 74.29% 6 17.14% 2 5.71% 1 2.86% 35
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 48 22 50% 13 29.55% 6 13.64% 3 6.82% 44
5 โรงเรียนบ้านขามป้อม 32 22 68.75% 5 15.63% 3 9.38% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 44 21 55.26% 7 18.42% 7 18.42% 3 7.89% 38
7 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 37 21 61.76% 6 17.65% 7 20.59% 0 0% 34
8 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 33 21 67.74% 4 12.9% 2 6.45% 4 12.9% 31
9 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 33 20 64.52% 9 29.03% 1 3.23% 1 3.23% 31
10 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 38 20 52.63% 8 21.05% 7 18.42% 3 7.89% 38
11 โรงเรียนบ้านหนองแปน 43 18 41.86% 11 25.58% 8 18.6% 6 13.95% 43
12 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 36 18 56.25% 8 25% 4 12.5% 2 6.25% 32
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 51 17 44.74% 9 23.68% 9 23.68% 3 7.89% 38
14 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 36 17 50% 5 14.71% 6 17.65% 6 17.65% 34
15 โรงเรียนบ้านละว้า 31 17 58.62% 4 13.79% 4 13.79% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนบ้านหนองไห 24 17 70.83% 3 12.5% 2 8.33% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 30 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
18 โรงเรียนกรุณาศึกษา 22 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
19 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 21 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านโนนข่า 44 15 35.71% 17 40.48% 8 19.05% 2 4.76% 42
21 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 30 15 50% 8 26.67% 4 13.33% 3 10% 30
22 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 28 15 57.69% 2 7.69% 7 26.92% 2 7.69% 26
23 โรงเรียนบ้านมูลนาค 31 14 45.16% 10 32.26% 6 19.35% 1 3.23% 31
24 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 26 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 18 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 17 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนสวัสดี 32 13 44.83% 8 27.59% 4 13.79% 4 13.79% 29
28 โรงเรียนบ้านวังม่วง 35 13 52% 4 16% 7 28% 1 4% 25
29 โรงเรียนดอนหมู 21 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 23 13 68.42% 3 15.79% 0 0% 3 15.79% 19
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 23 13 72.22% 0 0% 3 16.67% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 32 12 40% 7 23.33% 7 23.33% 4 13.33% 30
33 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 23 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
34 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 24 12 57.14% 3 14.29% 4 19.05% 2 9.52% 21
35 โรงเรียนบ้านโจด 18 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
36 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 25 12 50% 2 8.33% 7 29.17% 3 12.5% 24
37 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 15 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 27 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 4 16.67% 24
39 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 17 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
41 โรงเรียนบ้านโสกนาค 29 10 37.04% 10 37.04% 4 14.81% 3 11.11% 27
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 29 10 37.04% 9 33.33% 5 18.52% 3 11.11% 27
43 โรงเรียนบ้านนางาม 21 10 47.62% 8 38.1% 2 9.52% 1 4.76% 21
44 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 18 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
45 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 21 10 47.62% 2 9.52% 4 19.05% 5 23.81% 21
48 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 20 10 71.43% 0 0% 4 28.57% 0 0% 14
49 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 21 9 42.86% 5 23.81% 7 33.33% 0 0% 21
50 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 31 9 33.33% 5 18.52% 6 22.22% 7 25.93% 27
51 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
52 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 29 9 40.91% 4 18.18% 5 22.73% 4 18.18% 22
53 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
54 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
57 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 16 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
58 โรงเรียนบ้านสว่าง 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 9 69.23% 0 0% 2 15.38% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 22 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
61 โรงเรียนบ้านวังแสง 17 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
62 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
63 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 20 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
65 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 16 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
66 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
67 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
68 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 16 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
70 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
71 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านโนนคุต 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
73 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 15 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
75 โรงเรียนบ้านปอแดง 14 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนคำน้อย 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
79 โรงเรียนบ้านโนนทัน 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
81 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 23 5 27.78% 9 50% 4 22.22% 0 0% 18
82 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 19 5 27.78% 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 18
83 โรงเรียนป่าปอ 17 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
84 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
85 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
87 โรงเรียนบ้านนาข่า 13 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านหัวนา 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านลาน 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
92 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านบัว 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
100 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 11 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
105 โรงเรียนบ้านวังหว้า 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
108 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
115 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
116 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 9 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
120 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 12 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 12
130 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 10 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
131 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 9 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
132 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
133 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
134 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
135 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 10 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
137 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 9 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
138 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
143 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
148 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านเขวา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
153 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
155 โรงเรียนบัวเหลือง 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
156 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 9 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านแท่น 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
161 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
163 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
164 โรงเรียนบ้านแจ้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านวังแคน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
172 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านขุมดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านขามเรียน 13 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
184 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
186 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]