ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 6
7 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 7
8 บ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 8
9 สามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 8
10 บ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 11
12 บ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 12
13 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 13
14 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 14
15 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 58 เข้าร่วม 15
16 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 58 เข้าร่วม 15
17 บ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 57 เข้าร่วม 17
18 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 57 เข้าร่วม 17
19 บ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 55 เข้าร่วม 19
20 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 53 เข้าร่วม 20
21 ดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 21
22 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 51 เข้าร่วม 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสานัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 6
7 ไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 6
8 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 9
10 วัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 10
11 บ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 11
12 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 11
13 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 13
14 บ้านกุดเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 14
15 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 14
16 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 16
17 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 17
18 ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 63 ทองแดง 18
19 บ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 19
20 บ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 19
21 เบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 59 เข้าร่วม 21
22 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 57 เข้าร่วม 22
23 บ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 23
24 บ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 50 เข้าร่วม 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 816
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 4
5 บ้านหนองตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 5
6 บ้านขามเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
7 บ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ
2 มัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.50 ทอง 4
5 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.50 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.50 เงิน 8
9 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.25 เงิน 9
10 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 11
12 ป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.25 เงิน 12
13 โนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.50 เงิน 13
14 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 14
15 บ้านเหล่าเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.25 เงิน 15
16 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.50 เงิน 16
17 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 69.75 ทองแดง 17
18 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 68.25 ทองแดง 18
19 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.25 ทองแดง 19
20 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 66.75 ทองแดง 20
21 บ้านคำปากดาว สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 21
22 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64.75 ทองแดง 22
23 หัวห้วยหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 23
24 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4
5 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านสร้างเอี่ยน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 7
8 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 8
9 บ้านขามเรียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 6
7 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านดอนปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
7 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
8 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
9 บ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
10 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5
11 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11
12 ประชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11
13 โนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11
14 บ้านลาน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 14
15 บัวเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 15
16 บ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 16
17 กรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 17
18 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 17
19 บ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 17
20 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 17
21 บ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 17
22 อุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 17
23 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 23
24 บ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.01 ทอง 4
5 บ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.34 ทอง 5
6 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.33 ทอง 6
7 บ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.32 ทอง 7
8 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.67 ทอง 8
9 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.66 ทอง 9
10 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.33 เงิน 11
12 ไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 748
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4
6 บ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 4
7 บ้านหนองขามบ่อหิน สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 9
10 ไตรมิตรประชาบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 11
12 บ้านห้วยฮวก สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 11
13 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 13
14 โนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 14
15 บ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 15
16 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 คำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 097
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองน้าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 7
8 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 7
9 ชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 9
10 บ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 9
11 บ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11
12 บ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11
13 สวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 11
14 บ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
15 บ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -
16 ป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน