ด่วนที่สุด แก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน ภายในวันที่ 24 สค 2560
เนื่องจาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต้องการข้อมูล ครู นักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ ให้แล้วเสร็จ จึงใคร่แจ้งให้ศูนย์เครือข่าย และโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล นักเรียน  พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 24 สค 2560  เวลา  24.00 น. นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย  บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270    ID:line therdchai2512   e-mail:  ictkk2@gmail.com
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 11:56 น.