เอกสาร เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เอกสาร เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1. กรณี จำเป็น นักเรียน เจ็บป่วย
2. นำส่งประธานกรรมการติดสิน (รายสาระ)
3. จำนวน ที่สามารถเปลี่ยนตัวได้ ตามประกาศ สพฐ  คลิกที่นี่
4. หนังสือราชการ Download ที่นี่
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10:12 น.