เชิญชวนประกาดตราสัญลักษณ์ คำขัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
เชิญชวนประกาดตราสัญลักษณ์ คำขัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ชิงเงินรางวัลรวม  6,000 บาท  คลิกที่นี่
 
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13:17 น.