ด่วน โรงเรียนและศูนย์เครือข่ายสามารถกรอกข้อมูล นักเรียนได้แล้ว
  • 14-18 สิงหาคม 2560 เปิดระบบ กรอกข้อมูลครูนักเรียน   โดยให้ Username/Password เมื่อปีที่แล้ว  หากลิมรหัสผ่านติดต่อ       
  • ​18 สิงหาคม  2560   ประกาศรายชื่อกรรมการแข่งขัน แจ้งหนังสือเชิญประชุม
  • 23 สิงหาคม  2560  กำหนดสถานที่แข่งขัน
  • 22-24 สิงหาคม  2560 เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรอบที่ 2
  • 23-24 สิงหาคม 2560 ประชุม คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ 
  • 26-27 สิงหาคม 2560 กรรมการกลางพิมพ์เอกสารการแข่งขัน บรรจุซอง
  • 28-30 สิงหาคม  2560 แข่งขันทักษะวิชาการ 
     ศน.เทอดชัย  ID LINE  :therdchai2512
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 20:12 น.