สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   089-4188050
2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   089-4188050
3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ผอ.สมชาย จันใหญ่   0868642111
4 โรงเรียนน้ำพอง ผอ.ปรีชา จ่าสิงห์   0812613650
5 โรงเรียนบ้านวังชัย ผอ.ลิขิต วงษาเทพ   089-7097958
6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ผอ.ทินกร พัฒนิบูลย์   0817394734

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]