งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง หน้าเสาธง 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง หน้าเสาธง 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สนามวอลเลย์บอล 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารสำนักงาน ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารสำนักงาน ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องพักครู 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง อนุบาล 2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ระเบียงหน้าห้อง อนุบาล 2 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 26 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]