งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.3/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง คอมฯ ประถม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคาร 4 ห้อง คอมฯ ประถม 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารอำนวยการ ห้อง ภาษาอังกฤษ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หน้าอาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]