งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.5 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง อนุบาล 2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ห้อง ห้องสมุด 100 ปี 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอนุบาล ห้อง ระเบียงหน้าห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อาคารอนุบาล ห้อง ระเบียงหน้าห้อง อนุบาล 2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]