งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4
ระหว่าง วันที่.26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.3/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.3/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.1/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.1/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.2/1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง อนุบาล 1 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารไม้ ห้อง อนุบาล 2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.2/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา อาคารมัธยมติดหอประชุม ห้อง ม.2/2 27 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]